Saai

"Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. (2 Korintiërs 9:7).

Hoekom saai ek?

Om te kan gee, is ‘n getuienis van God se goedheid. Wat ons het, is van die Here af. Ons verbly ons vir die gawes en talente waarmee ons ‘n inkomste kan genereer en uit dank vir God se goedheid en voorsiening, saai ons graag in die Koninkryk.

Ons glo ook dat ons profeties betrokke raak by 'n bediening deur ons finansies. Wanneer ons dus saai in 'n gemeente, is dit 'n profetiese aksie om insette in die gemeente te hê.
Tiendes
Tiendes is 'n Bybelse beginsel. God roep ons om die eerste 10% van ons inkomste aan Hom terug te gee. Ons het gesien dat God baie in ons kerk voorsien, en ons weet dat Hy oorvloedig vir u en u gesin sal voorsien as u Hom eerste in u finansies plaas. In werklikheid is dit die een gedeelte in die Bybel waar God vir jou sê om Hom te toets.
Offergawes
God gee ons goeie dinge wat ons nie verdien nie en nooit kon verdien nie, soos genade en vergifnis. Hy het die grootste geskenk, sy seun, gegee vir ons sondes. As u ons oor irrasionele vrygewigheid hoor praat, is dit wat ons bedoel. God het jou geskape met 'n vrygewige gees. Ons wil u help om dit te omhels deur u tiendes en offergawes te gee met een van hierdie redes.

Maniere om te saai

EFT

LWC Ministries NPC
FNB
Rek# 63099356446
Tak# 251345 ( Brooklyn)

Aanlyn Betaling

Voer asseblief bedrag van skenking in.

Sondae in die diens

Tiendes en offergawes kan Sondae tydens die diens in die kollektemandjies gegooi word.

Tiendes en offergawes kan, geseël in ‘n koevert, in die kluis-posbussie by die inligtingstoonbank ingegooi word.

Snapscan

Skandeer kode