Doop

Deur onderdompeling word jy eenmalig in die Naam van Jesus gedoop omdat Hy eenmalig vir ons gesterf het, maar jy gee erkenning aan God die Vader en die Heilige Gees.